انتخاب طرح خرید بیمه حوادث

            بیمه حوادث انفرادی

* هنگام ثبت اطلاعات دقت نمایید که سن مشمول بیمه ، این بیمه نامه حداقل ۴ سال و حداکثر ۸۰ سال تمام میباشد.  

 

شرکت بیمه رازی(سهامی عام) بموجب این بیمه نامه و بر اساس قانون و مقررات بیمه در کشور و شرایط عمومی بیمه نامه حوادث شخصی و شرایط مندرج در متن و شمایم آن و در ازای دریافت حق بیمه مقرر، شخصی را که مشخصات او قبلا درج گردیده و بیمه شده اصلی نامیده میشود، بیمه نموده و متعهد میگردد در صورت تعلق خطرات مشمول بیمه بر حسب مورد مبالغ مندرج در این بیمه نامه را به استفاده کننده(گان) پرداخت نماید.

 


توجه:

  1. فرانشیز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ۲۰ درصد مبلغ سرمایه هزینه پزشکی میباشد
  2. استفاده کننده(گان) از مبلغ بیمه در صورت فوت بیمه شده وارث قانونی وی و در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی و یا هزینه پزشکی شخص بیمه شده خواهد بود.

لطفا قبل از انتخاب طرح و ادامه مراحل خرید ، اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید :

فرم ثبت نامه بیمه حوادث انفرادی