دعوت هیات مدیره شرکت بیمه رازی از صاحبان سهام برای مجمع عمومی فوق العاده

Posted on: 10/30/2019

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی

به گزارش روابط عمومی؛ مجمع عمومی عادی به­ طور فوق­ العاده صاحبان سهام شرکت بیمه رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ با توجه به عدم تشکیل جلسه اول در تاریخ ۳۱/۰۴/۹۸ به­دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی با استناد به ماده ۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ رأس ساعت ۱۴ برای نوبت دوم در محل دفتر مرکزی بیمه رازی واقع در تهران- خیابان گاندی- کوچه سیزدهم- پلاک ۱۴- طبقه یکم سالن چند منظوره تشکیل می­گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می­آید  با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی و وکالت و با ارائه کارت شناسایی معتبر در مجمع مذکور حضور بهم رسانند. ضمناً به منظور رفاه حال سهامدارن محترم ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در روز و محل برگزاری مجمع از ساعت ۱۳ با ارائه مدرک فوق برگه ورود به مجمع صادر گردد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی ­البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق­ الزحمه آنان.

۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و تعیین پاداش هیأت مدیره.

۵- انتخاب روزنامه­ های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸

۶- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۷- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق ­الذکر باشد.

به منظور رفاه حال سهامداران، برگه ورود به جلسه در همان روز و محل برگزاری مجمع توزیع می­گردد.