بیمه مسئولیت


به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . ابعاد مسئولیت در قانون مدنی ایران به قدری وسیع است که برای هر کسی به مقتضای شغل و حرفه وی و حتی فراتر از آن ، به مقتضی نوع ارتباطات و مراودات اجتماعی وی می توان نوعی بیمه مسئولیت تعریف نمود .

برخی از انواع متداول بیمه مسئولیت را به شرح ذیل برخواهیم شمرد:

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مطابق ماده ۹۱ قانون کار کارفرمایان و مسئولان کارگاههای موضوع قانون کار ، مکلفند برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده ، چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . بر همین اساس در صورت وقوع حادثه ای که منجر به جراحت ، نقص عضو و احیاناً فوت کارکنان شود مراجع قضایی معمولاً کارفرما را مقصر دانسته و به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم می نمایند . بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به نیابت از طرف کارفرما جبران خسارتهای جانی وارد به کارکنان حین انجام وظایف محوله را بر عهده می گیرد.

انواع بیمه های مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

همه افراد به هنگام انجام فعالیتهای روزمره خود ممکن است اشخاص ثالث را در معرض خطر قرار دهند .یکی از این موارد ریزش ساختمانهای مجاور حین گودبرداری و اجرای یک پروژه ساختمانی است . از دیگر اقسام آن می توان از مسئولیت مدیران هتلها- بیمه مسئولیت مدیران رستورانها ، بیمه مسئولیت مدیران شهربازی و بیمه مسئولیت مدیران بسیاری ادارات ، سازمانها و اماکن عمومی و بویژه بیمه مسئولیت جامع شهرداریها نام برد.

انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای

این نوع بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای صاحبان مشاغل را در قبال خسارتهای مالی یا جانی وارده به مشتریان آنها تحت پوشش قرار می دهد . از جمله این نوع بیمه نامه ها می توان به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان ، بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر و بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و ناجیان استخرها ، اشاره نمود.

بیمه مسئولیت تولید کنندگان محصول

همواره این خطر وجود دارد که در چرخه تولید کالا نقصی در برخی از محصولات ایجاد شده و در زمان مصرف باعث ایجاد خسارت مالی یا بدنی به مصرف کنندگان گردد. در این صورت مسئول جبران خسارت واردشده به مصرف کننده قانونا تولید کننده آن کالا می باشد. “بیمه مسئولیت تولید کنندگان محصول”این گونه خسارات را تحت پوشش قرار می دهد.