بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت

جدول حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت شرکت بیمه رازی در سال ۱۴۰۱

* امکان صدور برای موتور سیکلت های بالای مدل ۱۳۹۱ شمسی و تمدیدی رازی یا صفر کیلومتر ( مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) مقدور می باشد.شخص ثالث موتورسیکلت یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.

تعهدات مالی و جانی:

تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث با توجه به نرخ های جدید دیه در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

✔ تعهدات مالی :  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
✔ تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر :  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان
✔ بیمه حوادث سرنشین : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

خطرات مورد تعهد بیمه رازی

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه رازی است:

  1. تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
  2. خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
  3. پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث  شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
  4. جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
  5. جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد بیمه رازی

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث رازی خارج است:

  1. خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
  2. خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
  3. خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  4. خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم
  5. خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.